Toimitukset kuutena päivänä viikossa
Aamuvarhaisella 5–9
Yrityspalvelu →

Ohjeet ja ehdot lähetyksille

Kuljetuksissamme noudatamme tiekuljetussopimuslakia ja Pakettipisteen kuljetusehtoja.

Kuljetamme myös vaarallisia aineita. Sinun tulee aina sopiva vaarallisten aineiden lähetyksestä Pakettipisteen kanssa.