Toimitukset kuutena päivänä viikossa
Aamuvarhaisella 5–9
Asiakaspalvelu 0800 94 020

Ohjeet ja ehdot lähetyksille

Kuljetuksissamme noudatamme tiekuljetussopimuslakia ja Pakettipisteen kuljetusehtoja.

Kuljetamme myös vaarallisia aineita. Sinun tulee aina sopiva vaarallisten aineiden lähetyksestä Pakettipisteen kanssa.